• Ebook Những rủi ro đầu tư ở Trung Quốc sau Đặng Tiểu Bình: Phần 1

  Ebook Những rủi ro đầu tư ở Trung Quốc sau Đặng Tiểu Bình: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những rủi ro đầu tư ở Trung Quốc sau Đặng Tiểu Bình" giới thiệu tới người đọc những môi trường đầu tư đang thay đổi ở Trung Quốc, Trung Quốc vượt quan nạn lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p buh 25/11/2016 40 1

 • Ebook Những rủi ro đầu tư ở Trung Quốc sau Đặng Tiểu Bình: Phần 2

  Ebook Những rủi ro đầu tư ở Trung Quốc sau Đặng Tiểu Bình: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những rủi ro đầu tư ở Trung Quốc sau Đặng Tiểu Bình", phần 2 giới thiệu các nội dung: Quá độ sang nền kinh tế thị trường - Những khó khăn trong cải cách xí nghiệp quốc doanh; các con đường tiếp cận của Hồng Kông và Đài Loan với Trung Quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo,

   38 p buh 25/11/2016 38 1

 • Ebook Xây dựng thể chế hỗ trợ thị trường (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Xây dựng thể chế hỗ trợ thị trường (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách tham khảo "Xây dựng thể chế hỗ trợ thị trường" cung cấp cho người đọc các nôi dung: Các doanh nghiệp (nông dân, quản trị doanh nghiệp, hệ thống tài chính), chính phủ (các thể chế chính trị và quản trị, hệ thống tư pháp). Mời các bạn cùng tham khảo.

   182 p buh 25/11/2016 42 1

 • Ebook Xây dựng thể chế hỗ trợ thị trường (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Xây dựng thể chế hỗ trợ thị trường (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Xây dựng thể chế hỗ trợ thị trường", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chính phủ (cạnh tranh, điều tiết cơ sở hạ tầng), xã hội (chuẩn mực và mạng lưới, phương tiện truyền thông). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   146 p buh 25/11/2016 40 1

 • Ebook Sổ tay giám đốc - 500 tình huống quản lý và các quy định của pháp luật khi xử lý (Tập 1): Phần 1

  Ebook Sổ tay giám đốc - 500 tình huống quản lý và các quy định của pháp luật khi xử lý (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sổ tay giám đốc - 500 tình huống quản lý và các quy định của pháp luật khi xử lý (Tập 1)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các tình huống liên quan đến bộ máy tổ chức, các tình huống liên quan đến trách nhiệm cá nhân và thủ tục hành chính, các tình huống liên quan đến lao động và tiền lương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   138 p buh 25/11/2016 44 1

 • Ebook Sổ tay giám đốc - 500 tình huống quản lý và các quy định của pháp luật khi xử lý (Tập 1): Phần 2

  Ebook Sổ tay giám đốc - 500 tình huống quản lý và các quy định của pháp luật khi xử lý (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sổ tay giám đốc - 500 tình huống quản lý và các quy định của pháp luật khi xử lý (Tập 1)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các tình huống liên quan đến vốn và sử dụng vốn, các tình huống liên quan đến thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

   207 p buh 25/11/2016 39 1

 • Ebook Cải cách nền kinh tế vĩ mô trong các nền kinh tế đang chuyển đổi (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Cải cách nền kinh tế vĩ mô trong các nền kinh tế đang chuyển đổi (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cải cách nền kinh tế vĩ mô trong các nền kinh tế đang chuyển đổi" cung cấp cho người đọc các nội dung: Quản lý việc chuyển đổi nền kinh tế - Một đánh giá tổng thể, cải cách kinh tế ở các nước Đông Dương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p buh 26/09/2016 44 1

 • Ebook Cải cách nền kinh tế vĩ mô trong các nền kinh tế đang chuyển đổi (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Cải cách nền kinh tế vĩ mô trong các nền kinh tế đang chuyển đổi (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Cải cách nền kinh tế vĩ mô trong các nền kinh tế đang chuyển đổi", phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung chương 3 - Các cải cách kinh tế ở các nước Cộng hòa Trung Á. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p buh 26/09/2016 37 1

 • Ebook Đổi mới tăng trưởng thành phần kinh tế nhà nước - Lý luận, chính sách và giải pháp (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Đổi mới tăng trưởng thành phần kinh tế nhà nước - Lý luận, chính sách và giải pháp (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách tham khảo "Đổi mới tăng trưởng thành phần kinh tế nhà nước - Lý luận, chính sách và giải pháp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề lý luận cơ bản về thành phần kinh tế nhà nước; phân tích, đánh giá thực trạng vai trò thành phần kinh tế nhà nước ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   152 p buh 26/09/2016 38 1

 • Ebook Đổi mới tăng trưởng thành phần kinh tế nhà nước - Lý luận, chính sách và giải pháp (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Đổi mới tăng trưởng thành phần kinh tế nhà nước - Lý luận, chính sách và giải pháp (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Đổi mới tăng trưởng thành phần kinh tế nhà nước - Lý luận, chính sách và giải pháp", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức về chính sách và giải pháp đổi mới, tăng trưởng thành phần kinh tế nhà nước - Hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   128 p buh 26/09/2016 33 1

 • Bài giảng Phân tích tài chính (2016): Bài 8 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài giảng Phân tích tài chính (2016): Bài 8 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài 8 cung cấp kiên thức về mô hình CAPM. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giả định của mô hình CAPM, ý nghĩa của các giả định, lý thuyết danh mục đầu tư, cân bằng thị trường, đường thị trường vốn (Capital Market Line - CML), giá thị trường của rủi ro (Market Price of Risk), từ lý thuyết danh mục đầu tư đến mô hình định giá tài sản...

   22 p buh 18/08/2016 38 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính (2016): Bài 9 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài giảng Phân tích tài chính (2016): Bài 9 - Nguyễn Xuân Thành

  Bài 9: Mô hình APT. Bài này gồm có những nội dung cụ thể như sau: Đầu tư chênh lệch giá (arbitrage), định giá khi không có cơ hội chênh lệch giá, danh mục đa dạng hóa với beta bằng 0, danh mục đa dạng hóa với beta bất kỳ, mô hình APT một yếu tố, mô hình APT hai yếu tố, mô hình đa yếu tố - Mô hình kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage Pricing Model),... Mời...

   9 p buh 18/08/2016 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số