• Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 1

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái giao ngay, thị trường hối đoái có kỳ hạn, thị trường hối đoái đổi tiền tệ, thị trường tiền tệ giao sau,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   281 p buh 20/02/2017 57 2

 • Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương thức chuyển tiền và nhờ thu, nội dung và quy trình thanh toán tín dụng chứng từ, kiểm tra bộ chứng từ trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   269 p buh 20/02/2017 53 2

 • Ebook Những vấn đề của toàn cầu hóa kinh tế: Phần 1

  Ebook Những vấn đề của toàn cầu hóa kinh tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những vấn đề của toàn cầu hóa kinh tế" trình bày các nội dung: Toàn cầu hóa - Từ quan niệm đến đối sách, toàn cầu hóa kinh tế dưới tác động của cuộc cách mạng thông tin lần thức năm, xác định vị trí cho toàn cầu hóa, toàn cầu hóa như là một sân khấu diễn kịch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   298 p buh 27/12/2016 51 1

 • Ebook Những vấn đề của toàn cầu hóa kinh tế: Phần 2

  Ebook Những vấn đề của toàn cầu hóa kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những vấn đề của toàn cầu hóa kinh tế", phần 2 trình bày các nội dung: Toàn cầu hóa và cuộc khủng hoảng tài chính ở Châu Á, tám bước tiến tới một trật tự tài chính mới, những hậu quả chính trị của toàn cầu hóa kinh tế dưới hệ thống WTO, một số quan điểm toàn cầu hóa ở Việt Nam,... Mời các bạn...

   291 p buh 27/12/2016 44 1

 • Ebook Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Phần 1 - TS. Lê Xuân Bá

  Ebook Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Phần 1 - TS. Lê Xuân Bá

  Phần 1 cuốn sách "Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam" trình bày các nội dung: Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam từ năm 1988 đến nay, khung phổ phân tích, tác động của FDI tới tăng trưởng qua kênh đầu tư, tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài, kết luận và kiến nghị chính sách....

   121 p buh 27/12/2016 49 1

 • Ebook Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Phần 2 - TS. Lê Xuân Bá

  Ebook Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Phần 2 - TS. Lê Xuân Bá

  Phần 2 cuốn sách "Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam" giới thiệu tới người đọc nội dung nghiên cứu Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam được dịch sang tiếng Anh. Kết quả nghiên cứu được trình bày đã khắc phục phần nào điểm yếu trên bằng cách sử...

   128 p buh 27/12/2016 51 1

 • Ebook Kinh tế tài chính thế giới 1970-2000: Phần 1

  Ebook Kinh tế tài chính thế giới 1970-2000: Phần 1

  Cuốn sách "Kinh tế tài chính thế giới 1970-2000" giúp người đọc hình dung được quá trình phát triển của nền kinh tế thế giới nới chung và của từng nước nói riêng bằng ngôn ngữ định lượng. Phần 1 cuốn sách giới thiệu các số liệu tổng hợp về kinh tế - tài chính toàn cầu chia theo khối nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p buh 25/11/2016 90 3

 • Ebook Kinh tế tài chính thế giới 1970-2000: Phần 2

  Ebook Kinh tế tài chính thế giới 1970-2000: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh tế tài chính thế giới 1970-2000", phần 2 trình bày các nội dung: Kinh tế tài chính thế giới qua số liệu chi tiết của các nước (thương mại quốc tế, chỉ tiêu tài chính tiền tệ), giới thiệu một số tổ chức quốc tế (các tổ chức tiền tệ quốc tế, các tổ chức thương mại quốc tế, Hiệp hội và Diễn...

   160 p buh 25/11/2016 97 3

 • Ebook Bài tập kinh tế quốc tế: Phần 1

  Ebook Bài tập kinh tế quốc tế: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập kinh tế quốc tế" bao gồm những câu hỏi lý thuyết và các dạng bài tập phục vụ cho từng chương theo cuốn giáo trình Kinh tế quốc tế. Các bài tập lý thuyết có thể hệ thống lại toàn bộ các kiến thức đã học đồng thời vận dụng nó để giải quyết một số tình huống trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   159 p buh 25/11/2016 202 3

 • Ebook Bài tập kinh tế quốc tế: Phần 2

  Ebook Bài tập kinh tế quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bài tập kinh tế quốc tế", phần 2 giới thiệu tới người đọc các câu hỏi lý thuyết và bài tập về liên kết kinh tế quốc tế - Liên hiệp thuế quan, thị trường ngoại hối và tỉ giá hối đoái, di chuyển nguồn lực quốc tế, cán cân thanh toán, hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế,... Mời các bạn cùng...

   127 p buh 25/11/2016 65 2

 • Ebook Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Phần 2

  Ebook Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xu thế phát triển kinh tế của các khu vực và các nước chủ yếu, kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   396 p buh 25/11/2016 44 2

 • Ebook Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Phần 1

  Ebook Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xu thế phát triển chung của kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI, quan hệ kinh tế quốc tế và trật tự kinh tế thế giới hai thập niêm đầu thế kỷ XXI. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   338 p buh 25/11/2016 45 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số