Ebook Chiến tranh tiền tệ - Song Hongbing

Cuốn sách "Chiến tranh tiền tệ" đề cập tới cuộc chiến khốc liệt giữa các nhà tài phiệt quốc tế và các thể chế tài chính kinh tế của nhiều quốc gia, nơi đồng tiền là súng đạn và mức sát thương thật khủng khiếp. Đây là một cuốn sách bổ ích cho các chuyên gia quản lý tài chính, các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu tư nhỏ, các giáo viên giảng dạy về Tài chính - Ngân hàng cũng như sinh viên các trường kinh tế. Mời các bạn cùng đón đọc.