Bộ sưu tập Kế toán - Kiểm toán

Bộ sưu tập Kế toán - Tài chính bao gồm các giáo trình, ebook về lĩnh vực kế toán, kế toán tài chính, kế toán ngân hàng, kiểm toán... Đây là những tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành kế toán, tài chính ngân hàng tham khảo làm tư liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.