• Giáo trình Cơ sở văn hoá Việt Nam - Trần Ngọc Thêm

  Giáo trình Cơ sở văn hoá Việt Nam - Trần Ngọc Thêm

  Mục tiêu của giáo trình "Cơ sở văn hóa Việt Nam" là nhằm cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản cần thiết cho việc hiểu một nền văn hóa, giúp họ nắm được các đặc trưng cơ bản cùng các quy luật hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam. Giáo trình gồm có 6 chương, với các nội dung như: Văn hoá học và văn hoá Việt Nam, văn hoá nhận...

   336 p buh 08/08/2015 1369 9

 • Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3

  Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3

  Chương 3 "Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" gồm các nội dung sau: cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

   53 p buh 14/05/2015 428 0

 • Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2

  Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2

  Chương 2 "Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc" gồm các nội dung sau: tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

   55 p buh 14/05/2015 325 0

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp cho các nhà kinh tế: Phần 1 - Đại số tuyến tính (Phần 2) - Nguyễn Huy Hoàng

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp cho các nhà kinh tế: Phần 1 - Đại số tuyến tính (Phần 2) - Nguyễn Huy Hoàng

  Nội dung của ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp cho các nhà kinh tế: Phần 1 - Đại số tuyến tính (Phần 2) chủ yếu giúp các bạn biết cách giải những bài toán về hệ phương trình tuyến tính (hệ phương trình Crammer, hệ phương trình tuyến tính tổng quát và thuần nhất, mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế); dạng toàn phương. Mời các bạn...

   60 p buh 14/05/2015 241 10

 • Bài giảng môn Luật Quốc Tế (Công pháp quốc tế) - ThS. Nguyễn Thị Yên

  Bài giảng môn Luật Quốc Tế (Công pháp quốc tế) - ThS. Nguyễn Thị Yên

  (NB) Bài giảng môn Luật Quốc Tế (Công pháp quốc tế) trình bày các nội dung: Khái quát chúng về luật quốc tế, các nguyên tắc của luật quốc tế, nguồn của luật quốc tế, quốc gia trong luật quốc tế, dân cư trong luật quốc tế, lãnh thổ và biên giới quốc gia theo luật quốc tế. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   185 p buh 24/09/2015 232 3

 • Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1

  Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1

  Giáo trình "Kế toán quản trị" được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu kế toán quản trị của những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, giáo trình kế toán quản trị của của các trường đại học khối kinh tế đầu ngành ở Việt Nam, tài liệu hội thảo quốc tế... Nội dung chính của giáo trình gồm có 10 chương và...

   172 p buh 07/12/2015 211 32

 • Ebook Kế toán tài chính - Bài tập và lời giải: Phần 1 - TS. Đoàn Quang Diệu

  Ebook Kế toán tài chính - Bài tập và lời giải: Phần 1 - TS. Đoàn Quang Diệu

  Ebook Kế toán tài chính - Bài tập và lời giải: Phần 1 do TS. Đoàn Quang Diệu biên soạn giới thiệu tới các bạn những bài tập về kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định; kế toán các khoản đầu tư; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán vốn bằng tiền; kế toán bán hàng thanh toán; kế toán các khoản thanh toán; kế...

   77 p buh 13/05/2015 194 31

 • Bài giảng Toán kinh tế - TS. Trần Ngọc Minh

  Bài giảng Toán kinh tế - TS. Trần Ngọc Minh

   Tập bài giảng Toán kinh tế do TS. Trần Ngọc Minh biên soạn có có cấu trúc gồm 6 chương trình bày các nội dung: Mô hình toán kinh tế, mô hình tối ưu tuyến tính - quy hoach tuyến tính, mô hình bài toán vận tải, bài toán tối ưu trên mạng, mô hình hệ thống phục vụ trên mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội duyng chi tiết tập bài giảng...

   210 p buh 15/05/2015 191 16

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - Lãi suất.

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - Lãi suất.

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - Lãi suất giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm và các loại lãi suất; lãi suất và tỉ suất lợi tức; các nhân tố quyết định lãi suất thị trường (cung cầu trái phiếu và quỹ cho vay, sự thay đổi lãi suất thị trường); cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất.

   32 p buh 20/11/2015 167 2

 • Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán - ĐH Mở TP. HCM

  Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán - ĐH Mở TP. HCM

  Mục tiêu của bài giảng "Chương 1: Tổng quan về kế toán" nhằm cung cấp các kiến thức giúp cho người học có thể mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định, nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt, mô tả môi trường của kế toán bao gồm các định chế pháp lý và tổ chức nghề...

   7 p buh 20/11/2015 166 1

 • Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế - TS. Mai Văn Nam

  Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế - TS. Mai Văn Nam

  Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế có cấu trúc gồm 8 chương trình bày các nội dung: Giới thiệu môn học, thống kê mô tả, tổng hợp và trình bày dữ liệu thống kê, các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội, thống kê suy luận, phân phối và phân phối mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   135 p buh 11/06/2015 162 5

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính (slide)

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính (slide)

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính gồm có 8 chương, giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính, giới thiệu phân tích báo cáo tài chính, phân tích cấu trúc tài chính và tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình và khả năng thanh toán, phân tích hiệu quả kinh doanh,...Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   228 p buh 20/11/2015 162 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số