• Giáo trình Cơ sở văn hoá Việt Nam - Trần Ngọc Thêm

  Giáo trình Cơ sở văn hoá Việt Nam - Trần Ngọc Thêm

  Mục tiêu của giáo trình "Cơ sở văn hóa Việt Nam" là nhằm cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản cần thiết cho việc hiểu một nền văn hóa, giúp họ nắm được các đặc trưng cơ bản cùng các quy luật hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam. Giáo trình gồm có 6 chương, với các nội dung như: Văn hoá học và văn hoá Việt Nam, văn hoá nhận...

   336 p buh 08/08/2015 1195 9

 • Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3

  Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3

  Chương 3 "Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" gồm các nội dung sau: cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

   53 p buh 14/05/2015 271 0

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp cho các nhà kinh tế: Phần 1 - Đại số tuyến tính (Phần 2) - Nguyễn Huy Hoàng

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp cho các nhà kinh tế: Phần 1 - Đại số tuyến tính (Phần 2) - Nguyễn Huy Hoàng

  Nội dung của ebook Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp cho các nhà kinh tế: Phần 1 - Đại số tuyến tính (Phần 2) chủ yếu giúp các bạn biết cách giải những bài toán về hệ phương trình tuyến tính (hệ phương trình Crammer, hệ phương trình tuyến tính tổng quát và thuần nhất, mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế); dạng toàn phương. Mời các bạn...

   60 p buh 14/05/2015 158 10

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ThS.Trương Văn Khánh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ThS.Trương Văn Khánh

  Bài giảng "Kế toán tài chính: Chương 1- Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu" trình bày nội dung về kế toán tiền, quy trình ghi sổ kế toán vốn bằng tiền, phương pháp hạch toán, nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu, kế toán vàng bạc - đá quý, phương pháp hạch toán tiền mặt tại quỹ là ngoại tệ. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học...

   17 p buh 14/05/2015 135 10

 • Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2

  Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2

  Chương 2 "Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc" gồm các nội dung sau: tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

   55 p buh 14/05/2015 134 0

 • Ebook Kế toán tài chính - Bài tập và lời giải: Phần 1 - TS. Đoàn Quang Diệu

  Ebook Kế toán tài chính - Bài tập và lời giải: Phần 1 - TS. Đoàn Quang Diệu

  Ebook Kế toán tài chính - Bài tập và lời giải: Phần 1 do TS. Đoàn Quang Diệu biên soạn giới thiệu tới các bạn những bài tập về kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định; kế toán các khoản đầu tư; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán vốn bằng tiền; kế toán bán hàng thanh toán; kế toán các khoản thanh toán; kế...

   77 p buh 13/05/2015 127 30

 • Bài giảng Toán kinh tế - TS. Trần Ngọc Minh

  Bài giảng Toán kinh tế - TS. Trần Ngọc Minh

   Tập bài giảng Toán kinh tế do TS. Trần Ngọc Minh biên soạn có có cấu trúc gồm 6 chương trình bày các nội dung: Mô hình toán kinh tế, mô hình tối ưu tuyến tính - quy hoach tuyến tính, mô hình bài toán vận tải, bài toán tối ưu trên mạng, mô hình hệ thống phục vụ trên mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội duyng chi tiết tập bài giảng...

   210 p buh 15/05/2015 127 15

 • Ebook Chiến tranh tiền tệ - Song Hongbing

  Ebook Chiến tranh tiền tệ - Song Hongbing

  Cuốn sách "Chiến tranh tiền tệ" đề cập tới cuộc chiến khốc liệt giữa các nhà tài phiệt quốc tế và các thể chế tài chính kinh tế của nhiều quốc gia, nơi đồng tiền là súng đạn và mức sát thương thật khủng khiếp. Đây là một cuốn sách bổ ích cho các chuyên gia quản lý tài chính, các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu tư nhỏ, các giáo...

   74 p buh 15/05/2015 122 46

 • Bài giảng môn Luật Quốc Tế (Công pháp quốc tế) - ThS. Nguyễn Thị Yên

  Bài giảng môn Luật Quốc Tế (Công pháp quốc tế) - ThS. Nguyễn Thị Yên

  (NB) Bài giảng môn Luật Quốc Tế (Công pháp quốc tế) trình bày các nội dung: Khái quát chúng về luật quốc tế, các nguyên tắc của luật quốc tế, nguồn của luật quốc tế, quốc gia trong luật quốc tế, dân cư trong luật quốc tế, lãnh thổ và biên giới quốc gia theo luật quốc tế. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   185 p buh 24/09/2015 112 3

 • Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1

  Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1

  Giáo trình "Kế toán quản trị" được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu kế toán quản trị của những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, giáo trình kế toán quản trị của của các trường đại học khối kinh tế đầu ngành ở Việt Nam, tài liệu hội thảo quốc tế... Nội dung chính của giáo trình gồm có 10 chương và...

   172 p buh 07/12/2015 110 31

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính (slide)

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính (slide)

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính gồm có 8 chương, giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính, giới thiệu phân tích báo cáo tài chính, phân tích cấu trúc tài chính và tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình và khả năng thanh toán, phân tích hiệu quả kinh doanh,...Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   228 p buh 20/11/2015 110 1

 • Ebook Câu hỏi và bài tập môn Thuế: Phần 1 - TS. Lê Xuân Trường, ThS. Vương Thị Thu Hiền

  Ebook Câu hỏi và bài tập môn Thuế: Phần 1 - TS. Lê Xuân Trường, ThS. Vương Thị Thu Hiền

  Ebook Câu hỏi và bài tập môn Thuế: Phần 1 cung cấp cho các bạn hệ thống những câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về môn Thuế. Mời các bạn giải những bài tập được đưa ra trong phần 1 của cuốn sách này để hiểu ghi nhớ và củng cố tốt hơn những kiến thức trong môn Thuế. với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích.

   126 p buh 13/05/2015 101 37

Hướng dẫn khai thác thư viện số