• Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Thông tin và vai trò thông tin trong đời sống kinh tế ­ xã hội; quy trình xử lý thông tin kinh tế; khái niệm, đặc điểm và các thành phần của hệ thống thông tin;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   42 p buh 23/05/2016 22 0

 • Bài giảng Chương 4: Các sản phẩm tín dụng - TS. Lê Thị Hiệp Thương (ĐH Ngân hàng)

  Bài giảng Chương 4: Các sản phẩm tín dụng - TS. Lê Thị Hiệp Thương (ĐH Ngân hàng)

  Bài giảng "Chương 4: Các sản phẩm tín dụng" trình bày các nghiệp vụ của ngân hàng như: Nghiệp vụ triết khấu, nghiệp vụ bao thanh toán, nghiệp vụ cho vay, nghiệp vụ cho thuê tài chính, nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng. Đây làm một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các chuyên ngành Ngân hàng dùng làm tư liệu học tập và nghiên...

   29 p buh 10/06/2015 50 3

 • Bài giảng kinh tế vi mô - Trường Đại Học Ngân Hàng

  Bài giảng kinh tế vi mô - Trường Đại Học Ngân Hàng

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng kinh tế vi mô - trường đại học ngân hàng', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   364 p buh 10/06/2015 295 6

 • Bài giảng môn học: Thanh toán quốc tế - PGS.TS. Trần Hoàng Ngân

  Bài giảng môn học: Thanh toán quốc tế - PGS.TS. Trần Hoàng Ngân

  Bài giảng đề cập đến hối đoái, phương thức thanh toán quốc tế, phương tiện thanh toán quốc tế. môn học Thanh toán quốc tế là môn học mang tính tác nghiệp rất cao, là môn học nghiệp vụ chính của sinh viên chuyên ngành ngân hàng và ngoại thương, là môn bổ trợ cho sinh viên các chuyên ngành kinh...

   63 p buh 17/05/2015 110 8

 • Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh - Đại học Ngân hàng

  Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh - Đại học Ngân hàng

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh...

   120 p buh 15/05/2015 34 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số