• Thông tư số 03/2009/TT-BNG

    Thông tư số 03/2009/TT-BNG

    Thông tư số 03/2009/TT-BNG quy định về việc hướng dẫn dịch quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết của thông tư này.

     11 p buh 21/11/2015 27 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số