• Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: những vấn đề chung, kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ, thông tin trình bày trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p buh 20/02/2017 62 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán các giao dịch ngoại tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán các giao dịch ngoại tệ, kế toán nhập khẩu, kế toán xuất khẩu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p buh 20/02/2017 375 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán nguồn vốn dầu tư XDCB, kế toán chi phí đầu tư XDCB, thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p buh 20/02/2017 83 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm DN xây lắp, kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán trường hợp nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch và được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, kế toán bảo hành CT xây dựng sau khi...

   60 p buh 20/02/2017 62 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, xác định giá trị ban đầu của TSCĐ thuê tài chính, kế toán thuê và cho thuê hoạt động, kế toán thuê tài chính, kế toán bán TSCĐ và thuê lại.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p buh 20/02/2017 108 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân biệt các khoản nợ vay, dự phòng phải trả, nợ tiềm tàng, dự phòng tổn thất tài sản, kế toán nợ đi vay, kế toán nợ thuê tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p buh 20/02/2017 95 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 8: Kế toán công ty cổ phần" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán phát hành cổ phiếu, kế toán các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu quỹ, lãi cơ bản trên cổ phiếu, lãi suy giảm trên cổ phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p buh 20/02/2017 38 0

 • Ebook Tự học viết thư tiếng Anh trong thương mại: Phần 2

  Ebook Tự học viết thư tiếng Anh trong thương mại: Phần 2

  Cuốn sách giới thiệu đến bạn về những mẫu thư liên quan như mẫu thư công nợ, mẫu thư bán hàng và quảng bá thương hiệu công ty, mẫu thư thể hiện sự thiện chí, mẫu thư phục vụ các hoạt động cộng đồng và cá nhân, mẫu thư xin việc, cùng nhiều mẫu thư khác mà sẽ hữu ích cho bạn trong việc tự học viết thư tiếng Anh trong thương mại. Mời...

   166 p buh 20/02/2017 56 2

 • Ebook Chuyên đề Tự học đột phá trọng âm - Phát âm tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Chuyên đề Tự học đột phá trọng âm - Phát âm tiếng Anh: Phần 1

  Bộ sách video Tự học đột phá tiếng Anh gồm 4 quyển tương ứng với 4 chuyên đề: Ngữ pháp, đọc hiểu, trọng âm - Phát âm và viết luận. Mỗi chuyên đề đều được giải thích sâu lý thuyết kết hợp bài tập tự luyện đa dạng giải chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn "Tự học đột phá trọng âm - Phát âm tiếng Anh" ngay sau đây.

   98 p buh 20/02/2017 40 2

 • Ebook Chuyên đề Tự học đột phá ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Chuyên đề Tự học đột phá ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

  Cuốn sách "Chuyên đề Tự học đột phá ngữ pháp tiếng Anh" thuộc bộ sách video chuyên đề Tiếng Anh đầu tiên dành cho THPT lớp 10, 11, 12 sử dụng cấu trúc theo phương pháp tự học quốc tế (học bằng sách kết hợp video bài giảng). Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   237 p buh 20/02/2017 50 4

 • Ebook Chuyên đề Tự học đột phá ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Chuyên đề Tự học đột phá ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

  Cuốn sách "Chuyên đề Tự học đột phá ngữ pháp tiếng Anh" cung cấp cho người học 35 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và hơn 1000 câu hỏi kèm lời giải chi tiết giúp người học hệ thống lại các kiến thức đã học ở khối THPT. Mời các bạn tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   237 p buh 20/02/2017 51 2

 • Ebook Tự học viết thư tiếng Anh trong thương mại: Phần 1

  Ebook Tự học viết thư tiếng Anh trong thương mại: Phần 1

  Cuốn sách "Tự học viết thư tiếng Anh trong thương mại" sẽ từng bước hướng dẫn bạn về cách viết một bức thư thương mại thành công, từ cách bố cục một bức thư thương mại cho đến phương pháp trình bày để tạo được dấu ấn riêng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   137 p buh 20/02/2017 61 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số