• Ebook Tập đoàn Ngân hàng thế giới, vận hành và thao tác: Phần 1

  Ebook Tập đoàn Ngân hàng thế giới, vận hành và thao tác: Phần 1

  Cuốn sách “Tập đoàn Ngân hàng thế giới, vận hành và thao tác” trình bày sự ra đời, tôn chỉ, mục tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn Ngân hàng thế giới, đặc biệt là thao tác nghiệp vụ của nó. Cuốn sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các nội dung chính như: Sự ra đời và phát triển của Ngân hàng thế giới, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng...

   166 p buh 26/09/2016 0 0

 • Ebook Tập đoàn Ngân hàng thế giới, vận hành và thao tác: Phần 2

  Ebook Tập đoàn Ngân hàng thế giới, vận hành và thao tác: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tập đoàn Ngân hàng thế giới, vận hành và thao tác" gồm các nội dung như: Công tác mua sắm trong dự án vay vốn, chế độ tổng kho tiền tệ, các hoạt động nghiệp vụ khác của Ngân hàng thế giới, hiệp hội phát triển quốc tế, công ty tài chính quốc tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   142 p buh 26/09/2016 0 0

 • Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng: Phần 1 - Viện ĐH Mở Hà Nội

  Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng: Phần 1 - Viện ĐH Mở Hà Nội

  Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng do TS. Võ Đình Toàn biên soạn. Nội dung giáo trình cung cấp cho học viên hệ đào tạo từ xa nói chung và học viên ngành Luật từ xa nói riêng những kiến thức pháp luật cơ bản, hệ thống về tài chính ngân hàng.

   151 p buh 26/09/2016 0 0

 • Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng: Phần 2 - Viện ĐH Mở Hà Nội

  Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng: Phần 2 - Viện ĐH Mở Hà Nội

  Phần 2 Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về pháp luật trong kinh doanh bảo hiểm, pháp luật về ngân hàng, pháp luật về tài chính. Giáo trình dành cho đối tượng sinh viên hệ đào tạo từ xa ngành Luật, Tài chính Ngân hàng và những ai quan tâm đến vấn đề trên. Mời bạn đọc tham khảo.

   170 p buh 26/09/2016 0 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài (chủ biên) (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài (chủ biên) (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Phần 1 Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ do PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài (chủ biên) biên soạn gồm các chương: Đại cương về tài chính và tiền tệ, tổng quan về hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, các tổ chức tài chính trung gian.

   139 p buh 26/09/2016 0 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài (chủ biên) (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài (chủ biên) (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Phần 2 Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ do PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài (chủ biên) biên soạn gồm các chương: Một số vấn đề cơ bản về lãi suất, ngân hàng thương mại, quá trình cung ứng tiền tệ, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia, tài chính quốc tế, lạm phát tiền tệ.

   155 p buh 26/09/2016 0 0

 • Ebook Động từ bất quy tắc và những điều cần yếu trong văn phạm tiếng Anh: Phần 1 - Linh Giang

  Ebook Động từ bất quy tắc và những điều cần yếu trong văn phạm tiếng Anh: Phần 1 - Linh Giang

  Cuốn sách "Động từ bất quy tắc và những điều cần yếu trong văn phạm tiếng Anh" những thành phần ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất giúp người đọc có thể ôn tập, củng cố lại kiến thức tiếng Anh của mình. Phần 1 cuốn sách trình bày động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, các cú pháp danh từ, mạo từ, đại từ, tính từ trong tiếng Anh. Mời các...

   51 p buh 26/09/2016 0 0

 • Ebook Động từ bất quy tắc và những điều cần yếu trong văn phạm tiếng Anh: Phần 2 - Linh Giang

  Ebook Động từ bất quy tắc và những điều cần yếu trong văn phạm tiếng Anh: Phần 2 - Linh Giang

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Động từ bất quy tắc và những điều cần yếu trong văn phạm tiếng Anh", phần 2 giới thiệu tới người đọc các ngữ pháp cơ bản về cách sử dụng: Phó từ, trạng từ, giới từ tiếng Anh, liên từ, thán từ, động từ, câu và mệnh đề trong tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   100 p buh 26/09/2016 0 0

 • Ebook Thị trường EU - Các quy định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu (sách chuyên khảo): Phần 1

  Ebook Thị trường EU - Các quy định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu (sách chuyên khảo): Phần 1

  Cuốn sách "Thị trường EU - Các quy định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu" đưa ra cơ sở lý luận dưới góc độ tiếp cận mới, lấy marketing làm trọng tâm để phân tích những quy định có tính pháp lý trên thị trường EU cũng như đánh giá khả năng đáp ứng của doanh nghiệp Việt Nam đối với các quy định về sản...

   128 p buh 26/09/2016 0 0

 • Ebook Thị trường EU - Các quy định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu (sách chuyên khảo): Phần 2

  Ebook Thị trường EU - Các quy định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu (sách chuyên khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thị trường EU - Các quy định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu", phần 2 trình bày triển vọng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU, một số định hướng nâng cao khả năng đáp ứng các quy định pháp lý của hàng xuất khẩu Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   208 p buh 26/09/2016 0 0

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn môn học Luật ngân hàng: Phần 1

  Ebook Tài liệu hướng dẫn môn học Luật ngân hàng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tài liệu hướng dẫn môn học Luật ngân hàng" cung cấp cho người đọc các hướng dẫn học tập bao gồm: Đề cương chi tiết môn học, văn bản pháp luật cần thiết cho môn học Luật ngân hàng, các bài tập tình huống, các câu hỏi, một số văn bản pháp luật cần thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p buh 26/09/2016 0 0

 • Ebook Những thách thức ở phương Nam: Phần 2

  Ebook Những thách thức ở phương Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những thách thức ở phương Nam", phần 2 trình bày các nội dung: Sự vận động của phương Nam - Tiến tới một sự hợp tác gia tăng giữa các nước đang phát triển, những quan hệ Bắc - Nam và việc quản lý hệ thống quốc tế, phương Nam trước ngưỡng của của thế kỷ XXI. Mời các bạn tham khảo.

   172 p buh 26/09/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số