• Ebook Tiếng Anh trong giao dịch ngân hàng quốc tế: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh trong giao dịch ngân hàng quốc tế: Phần 1

  "Banking Transactions - Tiếng Anh trong giao dịch ngân hàng quốc tế" là cuốn sách song ngữ kèm bài tập, bài giải và chú giải dành cho doanh nhân và những ai muốn trau dồi thuật ngữ và các tình huống sử dụng chúng trong giao dịch ngân hàng quốc tế. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   67 p buh 21/02/2017 1 0

 • Ebook Tiếng Anh trong giao dịch ngân hàng quốc tế: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh trong giao dịch ngân hàng quốc tế: Phần 2

  Cuốn sách cung cấp một số từ vựng có tính chuyên biệt và những từ thường dùng trong các tình huống kinh doanh giúp người học có cơ hội thực tập và rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách lưu loát, chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   67 p buh 21/02/2017 1 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh tế: Chương 1 - Phạm Hải Châu

  Bài giảng Pháp luật kinh tế: Chương 1 - Phạm Hải Châu

  Chương 1 - Những vấn đề chung về luật kinh tế ở Việt Nam trình bày khái niệm về luật kinh tế, đối tượng điều chỉnh, quan hệ nội bộ doanh nghiệp, chủ thể của luật kinh tế.

   34 p buh 21/02/2017 1 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh tế: Chương 2 - Phạm Hải Châu

  Bài giảng Pháp luật kinh tế: Chương 2 - Phạm Hải Châu

  Chương 2 - Địa vị pháp lý của các doanh nghiệp nhằm trình bày về quy chế pháp lý chung về doanh nghiệp, các loại doanh nghiệp (Theo Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005 có hiệu lực 01/7/2006).

   59 p buh 21/02/2017 1 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh tế: Chương 3 - Phạm Hải Châu

  Bài giảng Pháp luật kinh tế: Chương 3 - Phạm Hải Châu

  Chương 3 - Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh (Theo luật thương mại năm 2005 và bộ luật dân sự 2005) trình bày khái niệm về hợp đồng, khung pháp lý điều chỉnh quan hệ hợp đồng trong kinh doanh,... Mời bạn đọc tham khảo.

   95 p buh 21/02/2017 1 0

 • Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 1

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái giao ngay, thị trường hối đoái có kỳ hạn, thị trường hối đoái đổi tiền tệ, thị trường tiền tệ giao sau,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   281 p buh 20/02/2017 1 0

 • Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương thức chuyển tiền và nhờ thu, nội dung và quy trình thanh toán tín dụng chứng từ, kiểm tra bộ chứng từ trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   269 p buh 20/02/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán BĐS đầu tư, thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p buh 20/02/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: những vấn đề chung, kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ, thông tin trình bày trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p buh 20/02/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán các giao dịch ngoại tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán các giao dịch ngoại tệ, kế toán nhập khẩu, kế toán xuất khẩu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p buh 20/02/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán nguồn vốn dầu tư XDCB, kế toán chi phí đầu tư XDCB, thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p buh 20/02/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm DN xây lắp, kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán trường hợp nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch và được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, kế toán bảo hành CT xây dựng sau khi...

   60 p buh 20/02/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số