• Ebook Kế toán tài chính (Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam): Phần 2

  Ebook Kế toán tài chính (Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam): Phần 2

  Phần 2 của cuốn "Kế toán tài chính (Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam)" gồm các nội dung từ chương 8 đến chương 14. Trong phần này sẽ trình bày các vấn đề liên quan như: Kế toán hoạt động tài chính và các khoản bất thường, kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp, kế toán các loại nguồn vốn trong doanh nghiệp, kế toán hàng hóa, kế...

   232 p buh 18/08/2016 1 0

 • Ebook Kế toán tài chính (Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam): Phần 1

  Ebook Kế toán tài chính (Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam): Phần 1

  Cuốn sách "Kế toán tài chính" bao gồm 14 chương, trình bày khá toàn diện các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; kết hợp chặt chẽ giữa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu nhập, xử lý tổng hợp và thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau. Sách được chia thành 3 phần, phần 1...

   199 p buh 18/08/2016 2 0

 • Ebook Kế toán tài chính (Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam): Phần 3

  Ebook Kế toán tài chính (Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam): Phần 3

  Phần 3 của cuốn sách "Kế toán tài chính (Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam)" bao gồm một số phụ lục trình bày một số văn bản pháp lý liên quan đến chế độ kế toán, cần thiết cho những người đang học cũng như đang làm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   193 p buh 18/08/2016 0 0

 • Ebook Ngân hàng thương mại: Phần 2

  Ebook Ngân hàng thương mại: Phần 2

  Phần 2 của ebook Ngân hàng thương mại gồm các chủ đề 4 và 5. Trong phần này người học sẽ tìm hiểu về tín dụng trung, dài hạn để tài trợ cho đầu tư và hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   71 p buh 18/08/2016 2 1

 • Ebook Ngân hàng thương mại: Phần 1

  Ebook Ngân hàng thương mại: Phần 1

  Cuốn sách "Ngân hàng thương mại" có cấu trúc gồm có chương, trình bày các vấn đề cơ bản về quản trị và nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm những nội dung chính như: Tổng quan về ngân hàng thương mại, những vấn đề chung trong cho vay, tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p buh 18/08/2016 1 1

 • Ebook Toán tài chính ứng dụng: Phần 1

  Ebook Toán tài chính ứng dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Toán tài chính ứng dụng" do Nguyễn Tấn Bình biên soạn giới thiệu tới người đọc các nội dung: Ôn tập cơ sở toán, lãi đơn và chiết khấu đơn, lãi kép và chiết khấu kép, dòng tiền đều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   219 p buh 18/08/2016 1 0

 • Ebook Toán tài chính ứng dụng: Phần 2

  Ebook Toán tài chính ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Toán tài chính ứng dụng" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quỹ vốn chìm, trái phiếu, thẩm định dự án đầu tư, khấu hao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   150 p buh 18/08/2016 2 0

 • Ebook Thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ - TS. Hà Hoàng Hợp

  Ebook Thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ - TS. Hà Hoàng Hợp

  Ebook Thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trình bày một số vấn đề căn bản và cụ thể về kinh doanh điện tử và thương mại điện tử đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: Về thương mại điện tử, chiến lược thương mại và kinh doanh điện tử, nghiên cứu thị trường, tiếp thị trên mạng, các kỹ thuật giao tiếp trên mạng,...

   123 p buh 18/08/2016 1 0

 • Ebook Vấn đề hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia: Phần 2

  Ebook Vấn đề hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Vấn đề hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia", phần 2 cung cấp cho người đọc các khả năng áp dụng hạch toán môi trường và một số kiến nghị gắn kết hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   104 p buh 18/08/2016 1 0

 • Ebook Vấn đề hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia: Phần 1

  Ebook Vấn đề hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Vấn đề hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia" cung cấp cho người đọc các nội dung: Phương pháp luận về hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia, kinh nghiệp hạch toán môi trường ở một số nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   129 p buh 18/08/2016 1 0

 • Ebook Trung Quốc với việc hoàn thành thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa: Phần 1

  Ebook Trung Quốc với việc hoàn thành thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Trung Quốc với việc hoàn thành thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc - Giải thích lại về chế độ công hữu, Trung Quốc khuyến khích, giúp đỗ và hướng dẫn kinh tế phi công hữu phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p buh 18/08/2016 2 0

 • Ebook Trung Quốc với việc hoàn thành thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa: Phần 2

  Ebook Trung Quốc với việc hoàn thành thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Trung Quốc với việc hoàn thành thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa", phần 2 trình bày các nội dung: Trung Quốc với việc quy hoạch thống nhất; chế độ ruộng đất, một trọng điểm của việc hoàn thiện thể chế kinh tế nông thôn Trung Quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   110 p buh 18/08/2016 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số