• Ebook Đầu tư và thẩm định dự án (dành cho chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế tài chính theo phương thức từ xa): Phần 2

  Ebook Đầu tư và thẩm định dự án (dành cho chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế tài chính theo phương thức từ xa): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Đầu tư và thẩm định dự án (dành cho chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế tài chính theo phương thức từ xa)", phần 2 trình bày các nội dung: Giá bóng, lựa chọn tỷ lệ chiết khấu và các phương pháp triết khấu trong thẩm định dự án đầu tư, môi trường và thẩm định dự án, trọng số phúc lợi, rủi ro...

   222 p buh 25/11/2016 1 0

 • Ebook Đầu tư và thẩm định dự án (dành cho chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế tài chính theo phương thức từ xa): Phần 1

  Ebook Đầu tư và thẩm định dự án (dành cho chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế tài chính theo phương thức từ xa): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đầu tư và thẩm định dự án (dành cho chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế tài chính theo phương thức từ xa)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về môn học đầu tư và thẩm định dự án; các kỹ thuật cơ bản trong thẩm định dự án đầu tư, thẩm định luồng tiền, dự toán vốn và các quyết định đầu tư;...

   248 p buh 25/11/2016 0 0

 • Ebook Kinh tế tài chính thế giới 1970-2000: Phần 1

  Ebook Kinh tế tài chính thế giới 1970-2000: Phần 1

  Cuốn sách "Kinh tế tài chính thế giới 1970-2000" giúp người đọc hình dung được quá trình phát triển của nền kinh tế thế giới nới chung và của từng nước nói riêng bằng ngôn ngữ định lượng. Phần 1 cuốn sách giới thiệu các số liệu tổng hợp về kinh tế - tài chính toàn cầu chia theo khối nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p buh 25/11/2016 1 1

 • Ebook Kinh tế tài chính thế giới 1970-2000: Phần 2

  Ebook Kinh tế tài chính thế giới 1970-2000: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh tế tài chính thế giới 1970-2000", phần 2 trình bày các nội dung: Kinh tế tài chính thế giới qua số liệu chi tiết của các nước (thương mại quốc tế, chỉ tiêu tài chính tiền tệ), giới thiệu một số tổ chức quốc tế (các tổ chức tiền tệ quốc tế, các tổ chức thương mại quốc tế, Hiệp hội và Diễn...

   160 p buh 25/11/2016 1 1

 • Ebook Tài trợ thương mại quốc tế (tài liệu học dành cho chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế Tài chính theo phương thức từ xa): Phần 1

  Ebook Tài trợ thương mại quốc tế (tài liệu học dành cho chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế Tài chính theo phương thức từ xa): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tài trợ thương mại quốc tế" cung cấp các kiến thức cơ bản về môn học Tài trợ thương mại quốc tế; nhờ thu kèm chứng từ, tín dụng chứng từ và chấp phiếu ngân hàng; các định chế và cơ cấu tổ chức các nguồn và công cụ tài trợ thương mại quốc tế; hệ thống tài trợ tín dụng xuất khẩu và thương mại đối lưu. Mời các...

   143 p buh 25/11/2016 0 0

 • Ebook Tài trợ thương mại quốc tế (tài liệu học dành cho chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế Tài chính theo phương thức từ xa): Phần 2

  Ebook Tài trợ thương mại quốc tế (tài liệu học dành cho chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế Tài chính theo phương thức từ xa): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tài trợ thương mại quốc tế", phần 2 trình bày các nội dung: Các cơ chế bảo lãnh xuất khẩu; các công cụ tài chính quản trị rủi ro trong thương mại quốc tế; áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính đối với rủi ro hàng hóa và rủi ro tỉ giá hối đoái, tài trợ thương mại quốc tế và tăng trưởng...

   144 p buh 25/11/2016 0 0

 • Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 1 - PGS.TS Lê Văn Tề

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 1 - PGS.TS Lê Văn Tề

  Phần 1 cuốn sách "Thanh toán quốc tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức của phần "Hối đoái" bao gồm: Tỷ giá hối đoái và thị trường hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   101 p buh 25/11/2016 0 0

 • Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2 - PGS.TS Lê Văn Tề

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2 - PGS.TS Lê Văn Tề

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thanh toán quốc tế", phần 2 - Thanh toán quốc tế trình bày các nội dung: Buôn bán quốc tế, các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   256 p buh 25/11/2016 0 0

 • Ebook Bài tập kinh tế quốc tế: Phần 1

  Ebook Bài tập kinh tế quốc tế: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập kinh tế quốc tế" bao gồm những câu hỏi lý thuyết và các dạng bài tập phục vụ cho từng chương theo cuốn giáo trình Kinh tế quốc tế. Các bài tập lý thuyết có thể hệ thống lại toàn bộ các kiến thức đã học đồng thời vận dụng nó để giải quyết một số tình huống trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   159 p buh 25/11/2016 0 0

 • Ebook Bài tập kinh tế quốc tế: Phần 2

  Ebook Bài tập kinh tế quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bài tập kinh tế quốc tế", phần 2 giới thiệu tới người đọc các câu hỏi lý thuyết và bài tập về liên kết kinh tế quốc tế - Liên hiệp thuế quan, thị trường ngoại hối và tỉ giá hối đoái, di chuyển nguồn lực quốc tế, cán cân thanh toán, hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế,... Mời các bạn cùng...

   127 p buh 25/11/2016 0 0

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn môn học Luật ngân hàng: Phần 2

  Ebook Tài liệu hướng dẫn môn học Luật ngân hàng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tài liệu hướng dẫn môn học Luật ngân hàng", phần 2 cung cấp cho người đọc một số văn bản pháp luật, nghị định, quyết định cần thiết cho việc học môn Luật ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   238 p buh 25/11/2016 0 0

 • Ebook Tình huống thực hành nghiệp vụ Hải quan: Phần 1

  Ebook Tình huống thực hành nghiệp vụ Hải quan: Phần 1

  Cuốn sách "Tình huống thực hành nghiệp vụ Hải quan" được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản về lý luận nghiệp vụ Hải quan, vận dụng trong các tình huống cụ thể liên quan đến thủ tục và nghiệp vụ Hải quan ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   154 p buh 25/11/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số